Đăng ký key xịn WinXP SP2, khỏi cần công cụ gì hết! Update lên SP3!!

30.04.2009 at 7:11 Chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

{s4s} –> Đăng ký key xn WinXP SP2, khi cn công c gì hết.

Đầu tiên vào Start ,Run,gõ Regedit , Enter rùi tìm đến khóa
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\WPAEvents (cái này ở cụm Files bên trái í)
Ở ô bên phải nhân chuột phải vào OOBETimer rùi click vào Modify.Tiếp đến hãy thay đổi khóa: 71 thành 72. Sau đó hãy đóng nó lại vàtiếp tục vào Start , Run , và đánh:
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
Nó sẽ đưa các bác đến cửa sổ Active windows. Đừng lo, hãy chọn:
I want to telephone a customer service representative to activate Windows
Tiếp đến nhấn Next ,nhấn ‘Change Product key’
Nhập cái key này nha (đây là key xịn đó)

Chọn 1 trong các key sau
MJPMD-69P47-4JK37-DGQF2-XMWPQ

QC986-27D34-6M3TY-JJXP9-TBGMD
CM3HY-26VYW-6JRYC-X66GX-JVY2D
D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGM
MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY
F4297-RCWJP-P482C-YY23Y-XH8W3
HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT
V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J
DP7CM-PD6MC-6BKXT-M8JJ6-RPXGJ
B897Q-F6MBW-92Y7F-M7KDW-TPCRY

Đánh xong hãy nhấn Update. Nó sẽ lại đưa chúng ta về cửa sổ Active, đừng quan tâm, hãy đóng nó lại bằng cách nhấn vào ‘Remind me later’.
Xong đâu đó rùi thì còn chờ gì nữa,khởi động lại Windows đi thôi. Khởi động lại xong hãy vào Run , đánh tiếp
%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
Cửa sổ Active sẽ lại hiện ra nhưng ko phải là bắt chúng ta Active mà là báo cho ta biết Windows is activated.

Nào, bây giờ hãy bắt đầu hưởng thành quả của chính công sức bạn đi nào!

Chúc các bạn thành công!

** Còn đây là thành quả của Shop4Share nhé!

Đang duyệt nè

Genuine thành công rùi!

Genuine thành công rùi!

** Tặng bạn thêm 1 “đống” KEY xịn (100%) nữa nè! [s4s sưu tầm đóa!]

QMDGV-QRC2B-XF6JB-GRGHK-W9DRC
8VCGK-3GQKD-6Q7X4-4V3MM-9RT8P
WG3MB-JGK6Y-CJKV7-24TXW-RDY7Q
TMMDD-BC4JX-KQ6PG-8DRHJ-Y92Y8
Y3RTQ-787WG-JWXQH-MQ3JT-PHPKK
P3G4J-PTXY3-JMMDC-YKXD8-YJG8V
8CQJ7-XD3MQ-HT3D4-V6MX8-2RJR8
BP3MW-JT7VV-3VGYB-DHHWF-2838C
FBDG4-HYKGW-4WKB4-JTJTB-QTF9X
HW7YF-8PMVH-PB77W-VXCC4-4D4MT
FRVDP-7FQ84-MKW77-CTTDF-XVDKM
XGCDG-Y6CPD-FJR7R-PRFC7-M2C33
CJP24-P8GKP-HDRHM-CBT6C-YM7FG
RH6BJ-YGDD2-DQ4RP-PQD2W-4K7VH
GK7RQ-FPV3P-FB6TR-KHDV4-9976K
YPWV3-YD47F-DBH8X-346TT-V282P
V83M3-PFMJM-JGH3Q-J8V88-T3HQH
7Y7CM-XMFPJ-WYPKG-QX4WM-HTK9D
KXTHB-8BYX3-VXJYF-4JTXK-8J2QX
K7HWR-FYJRC-FQRYD-8GG7P-M4WMX
R3FY6-FHR7C-JCX6M-PC3DM-Q2JX7
6JDW7-6YQWV-JGGK6-XDWGG-K9J6D
J3HRW-4Y3X2-4YQYB-TKMHG-C9HJJ
KBTRT-KXXKD-DJPTR-4XMJW-P6HGK
7YXDF-R3R8B-RFX8X-MQKTB-GGH4Y
FYG6W-8TXJ6-86GXH-FV4J4-KQT9R
MT8VQ-F2DBK-PDC34-BY2KT-Y4TTT
PGH76-D8CQD-WTM3D-XPDDG-42BXT
7RWTG-M2PBF-KDYT2-FGPFG-Y4BFW
FPYB4-PWYRX-6CDV8-43BX2-7CCM3
TRPQP-JBQ4T-VM3HM-QY4BJ-6PQYD
2PXBR-KC6GX-B3W2T-YH7YQ-QDFFC
7PKCQ-8YHHF-WJY6J-Q2XWY-89CRQ
4R8MW-QGTCH-HCPTB-GKKTK-VK6GF
PC3DW-3FH3Q-JWY6W-GVKJG-HDXRX
J6J3X-P4JRM-DQ22G-KQ2GV-BMGXJ
H2HYJ-28PQM-6HGFG-CWMMD-V2C62
M74XB-7K8Y4-YT6MY-B6XX4-PWBF4
VVBQJ-VHP8J-7DHHP-FK68Y-YHY2V
D2Q4M-M47JY-FVXFJ-JPRKR-6GG82
RCB4W-27GPV-HKPF7-WH43D-V6XPD
Y88HJ-4K4VP-W6Y3H-BWH6M-43GCP
M7D6F-3GY6B-PWXPF-JPPYD-8XD2J
FWFX8-2VBWD-2K8T7-R26QW-93T3C
PW2DM-BHPPK-YV8V3-VFYVY-VQFKD
8W4DX-VDYKX-JYFYC-VY4Q3-YJ4PD
93XDW-CQTX4-PJ2Y4-YHRW4-G4DBF
D2H37-MCK77-8YW4V-7C3YQ-K98RJ
Q3MM2-PX8HT-DG34Y-MH7Q4-WDG3W
TRHB3-TTDC6-QDTKW-8GRQY-G7H6M
3VHPK-BYHDR-X63B6-8FFFM-P6TW2
CB4F7-JHGCM-47K6G-PB7BY-BX2W3
TMYYT-RYXXQ-BHJ78-F6TWC-97BXT
KHQ3W-76PYF-6KTQW-C8P2D-6RV77
TPDFX-WGVPC-V433G-YM2V4-B47FH
C2XPG-DMQT8-GGYV2-KBJQ8-79C7R
YBQ63-DFC7X-C67H2-KWWWP-R8T44
HMD6T-WQRYF-DFVVW-G46DY-YXKVR
7VHK6-FMP87-DPGFR-GXGQW-MYTX6
JBQPQ-GTBGH-TKMMW-FMBQ8-CHVCD
MQGDR-M2BW6-WVJRW-QPWY7-JKFGW
YTTD2-BQHYG-8F4D2-WCVHC-64TTT
GRPC7-FVKTR-MXVMJ-4TD33-JMDF8
DXVWV-PDKBH-2PK6Y-YQWCP-GQ43T
FWT4K-YXKYV-FTWJG-B6WJF-CB73X
273M3-4KG6D-34MMY-XYFWF-2P4VY
TC2PX-Y77HM-QJQ7X-BHVBT-QF9PC
4MXCM-8R7Q8-V74VD-6PPWY-QQBPM
F4K8K-K6XFX-K7M68-M6P4P-MVV6Y
WFMT2-DWMYG-JYHVK-DCXYD-7M84B
BWWYK-6QF64-7KJPR-HJBJ7-JD9G9
V3QXP-MBQPK-RQGB3-6XFJR-2P2BB
QXYMP-G3WTH-DX3RT-VX8FR-7MDHH
44V3B-JHRC3-T4PRP-C4GHK-FTT2F
4TPXJ-THY6V-HH42M-W4G2H-28CMD
3TC47-R6GKX-KMM3V-37DR2-K3CGB
X8CXT-B38P8-MR6CG-XGJ76-734BX
MWXP3-28PMK-CQYD7-QV6VC-X7F66
YTX4R-RPQJC-2FTT2-XGH23-KDPHD
CJ78M-4DDKT-6CCQF-VFB7J-6HM9Q
GKH26-V6VWJ-3YYJY-QFF2P-PYXBH
JP6M2-HJCFC-8KCJ6-M2KMW-69B9T
W4DYV-RJ7VP-X78K7-7KF78-DT8JD
3F276-7BYC6-WT46Q-JMR7W-KT9F6
H7CJG-Y7HPQ-W3D2C-3H64M-6FVVC
T3RMP-XXVR7-TGGMK-H74VG-Y3YQV
PJCYY-P6TQ4-DMPY4-4WGXV-4DJRB
74GFB-DDKVK-V3M28-73GYW-MTFJW
DFHFT-4XQRX-4J76Q-PKPP8-72TT6
G7HBY-RPXFX-JFTP2-YYVVX-8W9QD
VJGX6-R7VQ8-P6GW8-J6RPK-4QCB9
KMG2X-6D8XP-M23XR-6FWKX-B8JRH
CRTGH-B68P2-XB6JC-44GCD-X9JHM
P6PMF-2YWVR-XTHRJ-H2RM6-3BCVD
WKM33-X3KC3-GWRJ3-MF2RR-QPGW7
7H7MF-Y6H36-KQ2W3-3QWMP-MG4V9
BXGG6-3M3VH-2QV7R-M6XGV-34XMP
FJPJ4-33W73-68XT3-YRYJX-JJ3P9
HFWXW-4MPRF-H7WJD-P6JQV-4X6RK
W8Y84-JTWGP-PFWDQ-G4D37-DQWWK
6MH6Y-G82FC-73XR4-TMW7H-CRGC2
Y3K3R-G2R7W-WMM6G-YW2KY-TXKMD
22WXC-BDHBH-D6XTY-8V7FC-6YCW3
V3PB3-H6MMJ-7BDHD-P3BWJ-K9J9P
BCVB6-PWK3H-GMXQB-Y84XF-JHTJ4
BTMT7-MJV82-MV4FV-2GYMB-7GWC9
FPBY6-J33HB-RDVTJ-HFPKT-4C7WY
2DD2D-3Y7JY-B8P27-6XPD8-M9VQF
DHWBP-RJBCX-GXDCV-7YBBQ-MW9VW
7RWJY-C4H4G-28R8J-67JKB-WBX3D
DB43K-FY62D-8C8X7-KCW3M-RMX4G
7PKQG-Y244T-HJGKJ-WD6MM-86DX3
THT72-6RFVK-6R3MK-TV8H3-KJFP2
P7YRP-DWGPY-G34BX-4R8MC-X4GGY
QTHKF-XP37X-GGDDH-M7P8D-RBMHJ
2TBP7-VTJDW-HGVBC-M37CJ-72WBD
TG47B-6QVYK-CWKKJ-FXPQY-283MG
DYFK6-63K44-74QW4-D44WC-F7PDV
TPC7B-MGV6W-H2GY6-YRX4Q-9PQ9G
3CWQB-8Q78J-YMVY3-DBMCW-K3HV3
WQGR2-RJWGW-2VCMV-B284Q-BGMXH
8QFJX-XVD6T-36JK8-YFJ8X-MY47R
QY4F4-H7WDG-7D2BH-XJRWB-V9J28
CRMCF-6BG6R-8G7HT-MYHWV-WCHV7
VC7C8-26TCW-GPK7T-HHKG3-TWV8X
FPDJW-CC3D3-VH4V6-WD8HM-GKCD3
WHFX8-8QFYV-73F6D-GRRH6-78RKM
3D4TG-RBYQP-HYGDJ-BPR6D-JXQX3
KDM48-RMWC8-Q8FRM-PDQBQ-VYCBC
2DWJ8-66CPC-CDTTK-DDVYH-B7KP2
JJRX2-32RK2-GJP3M-M427J-MBQWX
QHVBK-BM8W3-7QQPQ-26H23-X4CD6
DT277-RP2QW-3G2X9-364RD-J8KTG
HPJRB-W3RM3-WK4RH-KDCT4-HQTDP
WKM33-X3KC3-GWRJ3-MF2RR-QPGW7
7H7MF-Y6H36-KQ2W3-3QWMP-MG4V9
RXG3Q-28G3V-MTWPV-4TPDR-MPDHF
QHB43-KH2KY-6DH36-D3DFT-MDG64
F8MJP-QFPDB-4YXVX-XVM64-4QP6P
DRQKX-JXDFJ-K3Y8W-DGQPP-GV89H
BXGG6-3M3VH-2QV7R-M6XGV-34XMP
FJPJ4-33W73-68XT3-YRYJX-JJ3P9
HFWXW-4MPRF-H7WJD-P6JQV-4X6RK
W8Y84-JTWGP-PFWDQ-G4D37-DQWWK
FJV3W-T8QKF-BG34F-CBVT8-2D2P3
BWTHJ-6QFJ3-3PCTB-J4FC8-W4M6T
24WPT-3PJ23-77HR7-3PRQH-M9GFD
66PJG-TYFPY-FFK2D-P424G-78T2K
YMG7X-8PH82-686XC-23T3R-FDXHW
TV3F2-37DQ4-66FKR-8DQTP-X94PM
6JHVK-CCQP3-VFCRH-RXHY3-RQPPT
YHTCM-VY2R3-TRD3M-34PCG-GFFGH
RYMMY-PMGBJ-RKDJD-X2V3Q-TWBHV
H67RX-VDRDH-MCXMR-JT2JQ-B6Y3M
B8FTF-YGHBH-DJPJP-BH6TM-QDFHR
DRCRH-7HPH4-MPKR7-RGKR7-GFVKM
GK2MH-MFXGX-KWQBT-RWK8J-QGR8G
MF7CF-3XXMG-7PP4Y-PYV83-2X7D3
P87VW-YQ8J6-Y4QGP-JMKQ4-Q72W2
V34JQ-DM8PH-YTCV7-FB738-GPBRH
MGPD7-GF6VT-83YQD-422F8-GF3TK
8R4KM-JQTQM-H8WGX-8F3MV-FCBCB
W6CXW-CPWYK-M4P4J-GQ6JJ-VGBT9
G3KDQ-R6WVQ-7GDQR-V6YXB-GTKGX
8TWMB-KDKX4-XRP8K-7JRTW-Y368V
KC8D8-VGGKH-T2PYR-2MFYH-H6JP8
742K6-V22MJ-JY4HX-RXY8R-FD9GT
KXPM7-B64RQ-7DWJP-7DT8Y-VGK2H
FT627-G4XDP-4KDG8-66B4C-KC3T3
W6JR7-V2FKM-6K2YV-FYQBW-X327M
WGK4X-GHKXG-FFFKY-XDXV7-84PTQ
HFBMY-QXQF2-F8RVK-JBPMR-Q3G6D
233WJ-DKFJ6-XK772-KRDKX-MR3J6
8VMPV-6C3HM-6XDBJ-XKC63-4P9V8
87G2P-DPQ4F-GTBB7-PCVXW-MVDKY
KQF36-BJM8P-6JPWW-6W6H8-Y46TX
22DVC-GWQW7-7G228-D72Y7-QK8Q3
7PJCG-CXBBM-WPRP3-JC348-D8WMG
DTRQ2-F8JW2-4HH8V-2B8QQ-G7BVB
QFBKY-T4GBB-XDG74-24TGK-F9JQH
F38JH-BGF8G-G7GMW-XM4T6-VK3CK
GKM3J-M2FQF-7JFKT-TPB84-RBJXP
DRPK6-BDCB3-G2WXG-VWJ4V-829YH
8VWCB-QMTHX-FVK2R-C6YJV-6TW8G
6CGHB-GPMPR-42MGV-6PKB8-FV3V4
MGB64-RPKCV-3GKBC-PH8T4-YTXQ9
Q6DJY-7DKTV-KQTFX-8X7WF-DWRW6
VCTQM-VTQ8Q-Q4GQ8-H3X8M-CQWT2
6YHC2-WW82B-C64DR-XXPDJ-C4P7M
CRMCF-6BG6R-8G7HT-MYHWV-WCHV7
TTJ8X-K7G7K-TMW4F-6FPXH-C677H
JYM4H-TMPVF-QCDPQ-HFRX2-2HFDT
V66VK-XWC7M-VH3KR-JY6CV-HMYPQ
B6DBQ-MKKVX-VBYXJ-M373C-773HT
RX2K6-XQDQT-FYXWY-8XWK8-9XTYD
XWGPK-JRKGF-TGWKC-3T7M4-BGCBC
YF8PG-GH747-DMTC3-2797D-6WBWM
VTB7G-JDRHV-JRV7K-3BX4B-3TW6T
FF7BH-G3TQF-GRQFX-PPF38-MH6MX
CCYFQ-CYK72-HTB3Y-MF37F-DHXQK
4876D-XRHK2-PHG2T-JVJWY-72D6V
PV77H-MCP3H-VBBJD-WQF8M-XK8DW
QYRY6-4Y3WR-QVR86-MDJMY-4C694
VGPT2-PV626-2X6T7-D7R6Q-7GRQJ
WF47Q-DGPDW-FMJBY-3RWY2-K3Y6D
CWWQT-VQ3RH-TPWPQ-HRJRP-9P8FV
3WFVR-J3R6R-3TFVX-Y2GC8-VMP9Q
47PQQ-D2F6R-FJ3QV-RV2GH-3JQBG
GK2MH-MFXGX-KWQBT-RWK8J-QGR8G
MPH32-4B3G8-2MVHQ-6V4QK-4VWG9
74GFB-DDKVK-V3M28-73GYW-MTFJW
8Y32G-27HKV-TGGGM-4YDKG-DGKH2
CGXJJ-DXCMJ-7CD7D-7BMJT-PCCPH
8GMVK-JGX6P-T36GY-P7K2Q-GD2MP
T8WT3-VHMDT-JDHP2-KKGYH-7R446
7VDYJ-3HYPJ-63CBQ-Y22QH-GM2B2
DFHFT-4XQRX-4J76Q-PKPP8-72TT6
G7HBY-RPXFX-JFTP2-YYVVX-8W9QD
VJGX6-R7VQ8-P6GW8-J6RPK-4QCB9
KMG2X-6D8XP-M23XR-6FWKX-B8JRH
CRTGH-B68P2-XB6JC-44GCD-X9JHM
P6PMF-2YWVR-XTHRJ-H2RM6-3BCVD
VJGX6-R7VQ8-P6GW8-J6RPK-4QCB9

Tested by Shop4Share

Tested by Shop4Share

Entry filed under: Windows version. Tags: , .

[OEM] Microsoft Office 2007 Enterprise 100% Full, No Activation, Update thoải mái từ Microsoft! K-Lite Mega Codec Pack 4.8.0 FULL

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Ads by MiHa

www.ketnoitrithuc.com Free Website Hosting

Bài viết mới nhất

Lịch

Tháng Tư 2009
H B T N S B C
    Th5 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ghé thăm

  • 46 867 Lượt

Flickr Photos

Quảng cáo

Hỗ Trợ

Linh Kiện Laptop

www.ketnoitrithuc.com

Lưu trữ

Hỗ trợ Online


%d bloggers like this: